Cân đếm mẫu JPA

Liên hệ

Cân đếm mẫu JPA là một sản phẩm chuyên dùng. Khi có cân này thì nó thay chúng ta đếm sản phẩm rất nhanh. Trên nguyên lý công trừ nhân chia khối lượng. Nhưng nhất thiết là những sản phẩm phải đồng đều với nhau như: ốc vít, bu long, đai ốc …

SEO bởi Top Media Smart